Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

Everson–Szelp beadványa

Az érvényben lévő Everson–Szelp-féle beadvány

Michael Everson–Szelp Szabolcs szerzőpáros 2012. október 2-án keltezett beadványának „előszava”:

„A rovásírás kódolásának folyamata áttekinthetetlenné vált a témát érintő sok dokumentum miatt. E dokumentum a kialakult álláspont összegzésének szándékával született, átveszi az N3697 helyét, és magában foglalja a napirenden kívüli ülésekben és a WG2-ben született döntéseket (lásd N4110R és N4103), az N4196-ban foglaltakat s újabb felhasználói értekezletek eredményeit. …”

Az említett felhasználói értekezletek közül a legutóbbi éppen a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megrendezett „Élő Rovásírás” konferencia volt. Az ott megfogalmazott kiegészítések megtalálhatók jelen beadványban. A beadvány teljes terjedelemben a következő címen érhető el: http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n4268.pdf

A beadvány 17. oldalán található betűkészlet:

N4268-17