Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

Fellebbezés rovás-aláírás ügyben

fellebbezés rovás-aláírás üGben

Négyesi Erika rovótársunk már folyó év augusztusában is szerette volna rovással aláírni a személyi igazolványát. Nem engedték neki.

Meg is kapta 2014. augusztus 25-i keltezéssel az elutasító határozatot a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának vezetőjétől, Turánné Török Ágnestől. (Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Okmány-felügyeleti Főosztálya vezetőjének, Dr. Csatári Lászlónak, a járási/kerületi hivatalvezetők számára készített tájékoztatója 2014. augusztus 28-i keltezésű.)

Erikának augusztus óta nincs érvényes személyi igazolványa, mert ő csakis az ősi magyar betűinkkel hajlandó aláírni hivatalosan. Most újra kezdeményezte az eljárást, s ugyanazt a szövegű elutasító határozatot kapta kézhez a járási hivataltól, csak most már október 22-i keltezéssel, amit itt közlünk is. Négyesi Erika elszántságát jól mutatja, hogy megírta a fellebbezését az ügyben, amit most közre is bocsájt. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket.

A központi tájékoztatót és az elutasító határozatot letöltheti innen[1] (tömörített, ZIP-fájl).

Szondi Miklós

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

benyújtás helye:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskőrösi Járási Hivatal vezetőjének
Turánné Török Ágnes
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Ügyiratszám: BK-06BOSO/002/1560-2/2014
Tárgy: Négyesi Erika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX szám alatti lakos személyazonosító igazolvány kérelme

FELLEBBEZÉS

A BKKM Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal vezetőjének fenti számú határozata ellen fellebbezéssel élek.

INDOKOLÁS

  1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatalának BK-06BOSO/002/1560-2/2014. ügysz. határozatának indokolási részének, 2. lap első bekezdésében sorolja fel a határozat meghozatala során alkalmazott jogszabályokat és jogszabály helyeket. Itt hivatkozik arra, hogy a 2004. évi CXL. tv. 9. § (1) bek.-e szerint „Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar.”
    Ez kétségtelen tény. Mint ahogyan az is kétségtelen tény, hogy az azóta már az ISO/IEC Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (írások és írásrendszerek hivatalos, nemzetközi nyilvántartásba vételével, szabványosításával foglalkozik) hivatalosan elismerte, nyilvántartásba vette a magyar rovásírást, mint „Old Hungarian” írást és azt 2014. július 10-én véglegesítette is (http://www.magyarrovas.hu/download.php?f=old-hungarian-2014.pdf) nemzetközi szinten. Ez is kimondja, hogy az ősi magyar rovásírás is(!) magyar írás, vagyis magyar nyelven, ősi rovásbetűkkel írja le a magyar nyelven kimondott, megfogalmazott magyar szövegeket !

  2. Az elutasító határozatban hivatkozott 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendeletnek nincs olyan normaszövege, amelyet a T. Hatóság fent hivatkozott és a jelen fellebbezéssel támadott szövege ír, miszerint – szó szerint idézem a határozat szövegének 2. lap első bekezdése vonatkozó részét –: „az írás jelrendszer, melynek elemei az írott kis- és nagybetűk, betűkapcsolás, írásjelek.”
    Végigtanulmányoztuk a hivatkozott 110/2012. (VI. 4.) Korm. rend. normaszövegét, és ott ezt a szöveget nem találtuk. Találtunk valami hasonlót a jogszabály 1. sz. mellékletében, ami azonban nem normaszöveg! Azonban, még ha normaszöveg lenne, akkor sincs semmi gond, ugyanis az „Old Hungarian” („ősi magyar” írás ) rovásírásban is van írott kis- és nagybetű, betűkapcsolás, írásjelek. Tehát ezeknek a követelményeknek, mint ahogyan az a hivatalos nemzetközi elismerésből is kitűnik, tökéletesen megfelel az „Old Hungarian” ősi magyar rovásírás. Sajnos ezzel a ténnyel nincs tisztában a határozatot jegyző Turánné Török Ágnes asszony. Attól azonban, hogy ő ezzel nincs tisztában, attól ez még tény, amivel tökéletesen tisztában van a nemzetközi szakmai szervezet, amely lajstromozta az „Old Hungarian”-t, valamint tisztában vannak vele nemzetközi tekintélyek, mint pl. a bolognai egyetem Mario Alinei nevű nyelvész-professzora. Érdekes, hogy ő tud erről, Magyarországon az ilyen ügyekben hivatalos döntésre jogosult és köteles ügyintézők pedig nem.

  3. Tehát – miután – a határozat tele van valótlan, téves hivatkozásokkal és az ügy elbírálásához szükséges, a releváns tényekkel és adatokkal egyáltalán nincs tisztában, nem maradt más választásom, mint a határozat ellen fellebbezés bejelentése.

XXXXX 2014.10.29.
Négyesi Erika