Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

IGEN – jelentős lépés

igen – jelentős lépés

A Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságában most először sikerült olyan döntést hozni ősi írásunk szabványosítása ügyében, ami megfelel a rovótársadalom szinte kizárólagos többsége véleményének.

Ez az egyetértés azon az örökségen alapul, amely többek között Szentkatolnai Bálint Gábor, Fischer Károly Antal, Magyar Adorján, Forrai Sándor és Friedrich Klára értékmentő munkásságának köszönhető. Ez a szakmai egység fogalmazódott meg 2008-ban Gödöllőn[1], majd 2012-ben Solton[2] és a Magyarok Világkongresszusán[3], Budapesten.

A Testület Rovás-munkabizottságában a február 28-val lezárult szavazás erre a hagyományra mondott IGEN-t, amit a nemzetközi szabványosító testületeknél a Michael Everson–Szelp Szabolcs páros beadványa[4] képvisel.

Ezzel a szavazási eredménnyel egészen közel kerültünk a megvalósuláshoz, talán csak egyetlen szavazás van már hátra. A szabványosítás folyamata várhatóan ebben az évben befejeződik.

Kérjük mindazokat, akik a szabványosító testület tagjaiként akarnak velünk tartani, hogy kitartásukkal segítsék elő, hogy az évezredes hagyományoknak megfelelő rovás-jelkészletünk kerüljön szabványosításra és esélye se legyen annak a törekvésnek, ami az élő székely–magyar rovásunkat idegen származásúként, a halott kazár rovásból igyekszik származtatni (N4007[5], N4144[6]).

Köszönjük mindazok kiállását, akik – vállalva sok méltatlan minősítést is – részt vettek abban a szabványosítási folyamatban, amivel azt biztosíthatjuk, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek a számítógépes használatban is azt a jelkészletet adhassuk tovább, amit örököltünk.

2013. Kikelet hava 6.

Szondi Miklós