Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

Magyar nemzeti szabvány lett ősi írásunk

maGar nemzeti SabváN lett ősi írásunk

Ősi írásunk a rovás, az ISO/IEC 10646:2014 nemzetközi szabvány nemzeti bevezetéseként MSZ ISO/IEC 10646:2015 hivatkozási számmal közzététetett a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapjának, a Szabványügyi Közlönynek 2015. július 1-i számában.

Mivel e szabvány szerinti egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS = Universal Coded Character Set) kiterjed az „Old Hungarian” jelkészletre, azaz az ősi magyar írás jelkészletére is, mostantól megvan annak a lehetősége, hogy a rovásírás is bekerülhessen a világ számítógépes rendszerébe, s hogy eljöjjön az az idő, hogy bármilyen elektronikus eszközön tudjunk róni. Ezt úgy tudjuk valóra váltani, ha minél többen elkezdjük keresni a szoftverforgalmazóknál az ISO/IEC 10646:2014 szerinti „Old Hungarian” jelkészletet. (A szabvány egyébként megvásárolható az MSZT-nél, akár a webáruházban is: http://www.mszt.hu/web/guest/szabvanylista-arak)

Az eredményes szabványosításban a 2012. április 21–22-én megtartott „Egységes rovás” solti értekezlet[1] hozott igazi fordulatot s újabb lendületet adott ennek a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében 2012. augusztus 18-án megtartott „Élő rovásírás” értekezlet[2].

Köszönet mindazoknak, akik ezen értekezletekhez kötődően részt vettek a szabványosítás folyamatában. Külön köszönjük azoknak, akik szakmai munkával, anyagi áldozatvállalással segítették elő, hogy a mai kor embere is azzal a jelkészlettel róhassa ősi betűinket, amivel ezt őseink is tették.

Szondi Miklós

A július 1-jei jóváhagyó közleményes bevezetés megvalósulását a következők anyagi támogatása tette lehetővé, amit ezúton is köszönünk nekik:

SZK-2015-7-6