Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

Mit, hol talál…

mit, hol talál…

Billentyűzet-kiosztás képe
(PDF-dokumentum)
Mit, hol talál…
(PDF-dokumentum)

A betűkészlet és a billentyűzet-kiosztás kialakításánál az az elsődleges szempont vezérelt minket, hogy a rovás-jelek a nekik megfelelő latin-betűs feliratú billentyűk „alatt” legyenek (amennyire ez lehetséges volt). Mivel sem a betűkészletben, sem a billentyűzet-kiosztásunkban nem teszünk különbséget kis- és nagybetűk között (miért is tennénk, hisz' rovó eleink sem tették), ezért a – latin-betűk használata esetén – kétjegyű mássalhangzókat a nekik megfelelő egyjegyű mássalhangzók nagybetűs változataként gépelheti be.

Billentyűzet-kiosztás

Színek jelentése:  – normál billentyűleütés
 Shift + billentyű
 Alt Gr + billentyű
 Shift + Alt Gr + billentyű
SZÁMOK
számjegylatin betűbillentyű-kombinációrovás számjegy
1 – 9Az adott számjegynek megfelelő billentyű.
10xxx
100BShift + bB
1000MShift + mM

KÉTJEGYŰ MÁSSALHANGZÓK
mássalhangzólatin betűbillentyű-kombinációrovás jel
csCShift + cC
gyGShift + gG
lyLShift + lL
nyNShift + nN
szSShift + sS
tyTShift + tT
zsZShift + zZ

ABC-T KÍSÉRŐ JELEK
kísérőjellatin betűbillentyű-kombinációrovás jel
akKShift + kK
unk, ünkFShift + fF
ant, ent, intHShift + hH
andXShift + xX
ambJShift + jJ
usYShift + yY
empPShift + pP
mbÉShift + éÉ
nbÁShift + áÁ
tpruRShift + rR
tprusDShift + dD