Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 

1500-as évekből

Rovásemlékek az 1500-as évekből: csíkszentmártoni templomfelirat, Keteji Székely Tamás konstantinápolyi feljegyzése, a dálnoki templom felirata, Thelegdi/Baranyai Decsi János Rudimentája

Szondi Miklós