Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 

1600-as évekből

Rovásemlékek az 1700-as évekből: Szamosközi István Rudolf császár ellen írt verse, Kájoni János ferencesrendi szerzetes írásmutatványa, az énlakai templom rovás-felirata, lévai vár alaprajza a Felvidékről, a Túróci fakönyv

Szondi Miklós