Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 

1. lecke

Az eSZ, I, Í, eD, eGY, eT és A betűk rovása

Szondi Miklós

Rovásleckék

Bevezetés – kétjegyű betűk, idegen jelek, írás iránya, betűk hívószavai, segédhangzó, betűforma

Szondi Miklós