Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 

Alsótatárlakától a botnaptárig…

… mind a magyar rovásírás Kárpát-medencei kialakulásáról tanúskodik.

Radics Géza

1800-as évekből

Ősi írásunk legterjedelmesebb alföldi emléke az a 16 db kiskunhalasi rováspálca, amelyek 157 szót tartalmaznak.

Szondi Miklós

1700-as évekből

Rovásemlékek az 1700-as évekből: Bél Mátyás kiadása, Gottfried Hensel európai nyelvtérképe, Zakariás János jezsuita szerzetes levele Peruból

Szondi Miklós

1600-as évekből

Rovásemlékek az 1700-as évekből: Szamosközi István Rudolf császár ellen írt verse, Kájoni János ferencesrendi szerzetes írásmutatványa, az énlakai templom rovás-felirata, lévai vár alaprajza a Felvidékről, a Túróci fakönyv

Szondi Miklós

1500-as évekből

Rovásemlékek az 1500-as évekből: csíkszentmártoni templomfelirat, Keteji Székely Tamás konstantinápolyi feljegyzése, a dálnoki templom felirata, Thelegdi/Baranyai Decsi János Rudimentája

Szondi Miklós

1400-as évekből

Rovásemlékek az 1400-as évekből: Nikolsburgban talált magyar rovás-betűsor Philip de Penczicz-től, a bögözi és a székelyderzsi templomfelirat, a középkori vargyasi keresztelőmedence felirata

Szondi Miklós

1200-as évekből

Rovásemlékek az 1200-as évekből: Szent Erzsébet ereklyetartójának ékköve, a címerpajzsos kő Pécsről, Luigi Ferdinando Marsigli által megmentett székely botnaptár

Szondi Miklós

Évezredesek

Évezredes rovásemlékeink: a világ ma ismert, terjedelmes szövegű legrégebbi írásos emléke Tatárlakáról, a Róma mellett talált szkíta fokostok, a szarvasi tűtartó, a bodrog-alsóbűi fúvóka, a nagyszentmiklósi aranykincsek

Szondi Miklós

Rovásemlékeink

Írásos emlékeinknek mostoha sors jutott. Ezekből következzék most itt egy válogatás.

Szondi Miklós

Kiskunhalasi nyilatkozat

A 2010. év Ígéret havának 27. napján, Kiskunhalason a Thorma János Múzeumban megrendezett rováspálca-értekezlet résztvevői, az egész napos tanácskozás után, egyhangúlag a következő nyilatkozatot tették…

Szondi Miklós