Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 
Címkék: 

1800-as évekből

M8B-as évekből

Kiskunhalasi rováspálcák 1802-ből

A szerző csoportosítása és felvétele[1]
A szerző csoportosítása és felvétele

Ősi írásunk legterjedelmesebb alföldi emléke a 16 db rováspálca, mely 157 szót tartalmaz. Hosszuk 20 és 32 cm között váltakozik, 1-1,5 cm vastagok. A pálcák mérete és a rajtuk lévő írás tartalma, az otthonról hozott rovásbetűk formája és az összerovások sokfélesége alapján biztosan kijelenthetjük, hogy azt több juhász írta (szerintem hatan rótták).

A kiskunhalasi levéltárban található dokumentumok alapján, keletkezésük története a következő:
Halas városának[2] tanácsa 1802-ben korlátozta a város határában tartható juhállomány mértékét. Az ebből élő juhászok nem akarták betartani a rendelkezést, helyette titokban megírták ezen rovásbotokat. A rajtuk olvasható írással megfenyegették a város vezetését, hogy ha nem állnak el a korlátozástól, akkor ők fölgyújtják a várost és környékét. A pálcákat ma a kiskunhalasi Thorma János Múzeum[3] őrzi. A 2010. Ígéret havának 27. napján tartott szakmai értekezlet egyhangúlag megállapította[4], hogy a 16 db kiskunhalasi rováspálca mindegyike hiteles magyar rovásemlék.

Mindegyik pálca szövege jobbról-balra tartó. A képeken a pálca bal végén lévő betűk azért vannak fejtetőn, mert az előre méretre vágott pálcát meg kellett fordítania a rovónak, amikor elérte a késsel a pálcát fogó kezet.

Rováspálca[5]
NO Te VéRSZOPÓ PéTeR,Te / KeZTeD MÉG / MINDÉG
Rováspálca[6]
TUROCI PÉTeR HA / MEGTALÁLUNK KIN / MEZŐBEN IS KI ÁSSUK / SZEMeD
Rováspálca[7]
AZ ATYÁITOK MeGéLHeTTeK / TIK NeM / ÉLHeTTeK PUSZTUL VÁROS