Magyar rovás

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

 

Segítségünkre voltak

segítségünkre voltak

Deák Dezső: A bodrog-alsóbűn talált rovásfelirat elemzése, szerzői kiadás – 2000
Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig,
Antalógia Kiadó, Lakitelek – 1994
Friedrich Klára–Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták, Szakács Gábor kiadása – 2005
Koricsánszky Atilla: Táltos rovás, hadi rovás, Pécel – 2007
Libisch Győző: Rováskincsek – A régi magyar írás emléktára,
CD-kiadvány, Budapest – 2004
Mandics György: Róvott múltunk, Irodalmi Jelen Kiadó, Arad – 2010
Mandics György: Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye, I. kötet,
Magánkiadás, Budapest – 2012
Radics Géza: Eredetünk és őshazánk, Chicago – 2006
Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás – 1909, Hasonmás kiadás: Püski, Budapest – 1999
Szabó Ildikó: Thelegdi János és a székely–magyar rovásírás, szakdolgozat,
Eszterházy Károly Főiskola, Eger – 2012.
Szelp Szabolcs: A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje,
Magyar Nyelv 107 (2011, Budapest): 407–428.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/11-4/szelp_114.pdf
Szentkatolnai Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója, Kolozsvár – 1901
Szondi Miklós: Az írástudó alföldi juhászok hagyatéka, Halasi Múzeum 3. – 2009
Varga Csaba: Jel, jel, jel avagy az ABC 30.000 éves története, Fríg Kiadó – 2001
Thelegdi János: Rvdimenta, azaz a hunok régi nyelvének elemei – 1598,
Ars Libri, Budapest – 1994
Zomoráné Cseh Márta: A szarvasi tűtartó, a dálnoki templom és a székelyzsombori írott kő rovásfeliratának megfejtési kísérlete, Szamosújvár – 2007